คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน60ปี
  • มีประสบการณในการขับรถใหญ่อย่างน้อย 1-2ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีใจรักการบริการ
  • มีความชำนาญในการขับรถใหญ่เป็นอย่างดี
  • รู้เส้นทางภายใน กรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี