เหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อยต่างกันอย่างไร ?

เหล็กกลมผิวของเหล็กจะเรียบ เกลี้ยง ไม่มีลูกคลื่น ส่วน เหล็กข้ออ้อย ผิวของเหล็กจะมีลักษณะเป็นปล้องๆ ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากยิ่งขึ้น  หรือเข้าใจกันง่ายๆว่า เหล็กข้ออ้อย  คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้งนั่นเอง  ซึ่งนำไปใช้ในลักษณะงานที่แตกต่างกัน