เกรดเหล็ก SD30,SD40,SD50 คืออะไร ?

SD30, SD40 และ SD50 มีความหมายว่า มีกำลังแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc [กก/ตร.ซม.] ตามลำดับ สำหรับเหล็กข้ออ้อย ซึ่งตอนนี้ เกรด SD30 โดยทั่วไปมีการผลิตในปริมาณลดลง ณ ปัจจุบันในท้องตลาด เหล็กโดยส่วนมากจะเป็นเกรด SD40