ความแตกต่างในการใช้งานระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นอย่างไร ?

เหล็กแผ่นรีดร้อนจะอยู่ในรูปม้วนหรือแผ่น สามารถนำไปใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพผิวสูงนัก ส่วนมากใช้ทางด้านงานโครงสร้าง  ส่วนเหล็กแผ่นรีดเย็น จะมีผิวสวย มันวาว ใช้ในงานลักษณะที่ต้องการคุณภาพผิวสูงกว่าและความหนาต่ำกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน  เหล็กรีดเย็นส่วนมากจะนำไปใช้ทางด้านงานที่ต้องการความเรียบและสวยงาม