ความแตกต่างในการใช้งานระหว่างเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นอย่างไร ?

เหล็กแผ่นรีดร้อนจะอยู่ในรูปม้วนหรือแผ่น สามารถนำไปใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพผิวสูงนัก ส่วนมากใช้ทางด้านงานโครงสร้าง  ส่วนเหล็กแผ่นรีดเย็น จะมีผิวสวย มันวาว ใช้ในงานลักษณะที่ต้องการคุณภาพผิวสูงกว่าและความหนาต่ำกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน  เหล็กรีดเย็นส่วนมากจะนำไปใช้ทางด้านงานที่ต้องการความเรียบและสวยงาม

Continue reading

ท่อปะปา สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีเขียว มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

สี นั้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความหนาของท่อประปา ซึ่ง คาดเขียว จะมีความหนาสุด รองลงมา คาดแดง, คาดน้ำเงิน และ คาดเหลือง […]

Continue reading

เหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อยต่างกันอย่างไร ?

เหล็กกลมผิวของเหล็กจะเรียบ เกลี้ยง ไม่มีลูกคลื่น ส่วน เหล็กข้ออ้อย ผิวของเหล็กจะมีลักษณะเป็นปล้องๆ ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากยิ่งขึ้น  หรือเข้าใจกันง่ายๆว่า เหล็กข้ออ้อย  คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้งนั่นเอง […]

Continue reading