ศุลกากรจีนเผยส่งออกเหล็กเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.1% m-o-m

ตามการรายงานของส่วนงานการบริหารงานทั่วไปของศุลกากรจีน พบว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนในเดือนพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 6.98 ล้านตัน ลดลง 2.44 ล้านตัน หรือ 25.9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 0.49 ล้านตัน หรือ 4.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่ที่ 1.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20,000 ตัน หรือ 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 30,000 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา

การส่งออกสะสม 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 34.19 ล้านตัน ลดลง 11.83 ล้านตัน หรือ 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าสะสม 5 เดือนอยู่ที่ 5.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.35 ล้านตัน หรือ 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ยอดการนำเข้าสินแร่เหล็กเดือนพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 91.52 ล้านตัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 9.29 ล้านตัน และเพิ่มขึ้น 9.29 ล้านตัน หรือ เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ระดับราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 504.38 หยวนต่อตัน

ยอดการนำเข้าสินแร่เหล็กสะสม 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 444.57 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 32.69 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ระดับราคานำเข้าเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 545.22 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2016 ประมาณ 214.18 หยวนต่อตัน

ยอดการส่งออกถ่านหินโค้กของจีนเดือนพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 0.65 ล้านตัน ลดลง 90,000 ตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ระดับราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1705.97 หยวนต่อตัน การส่งออกถ่านหินโค้กสะสมตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคม 2017 อยู่ที่ 3.40 ล้านตัน ลดลง 0.6 ล้านตัน หรือ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ระดับราคาส่งออกเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1771.47 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1030.48 หยวนต่อตัน

แปลและเรียบเรียงโดยสถาบันเหล็กเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
แหล่งที่มา :Customs, SteelHome