“พาณิชย์” เปิดตัว “DBD e-Service” เวอร์ชันใหม่ สร้างความน่าเชื่อถือผู้ค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบงานบริการตรวจค้นข้อมูลโมบายล์แอปพลิเคชัน (DBD e-Service) เพิ่มการให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android สร้างความมั่นใจในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ตรงจุด และผลักดันให้การค้าออนไลน์น่าเชื่อถือต่อสายตานักชอปไทยและต่างชาติ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึงสถิติผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำให้กรมฯ ต้องพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล (DBD e-Service) โดยเพิ่มบริการตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) ผ่านแอปสโตร์ (App Store) และระบบแอนดรอยด์ (Android) ผ่านกูเกิลเพย์ (Google Play) กับเวอร์ชันล่าสุดที่รูปแบบการแสดงผลทันสมัยมากยิ่งขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานอำนวยความสะดวกและให้บริการ ได้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งกรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ หรือ New Economy มีปัจจัยที่สลับซับซ้อนหลายด้าน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับสากล จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บริการตรวจค้นข้อมูลโมบายล์แอปพลิเคชัน (DBD e-Service) จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจ นำไปสู่การตัดสินใจลงทุน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย

 

 

แหล่งที่มา : MGR Online