ถึงคิว “เหล็กรีดเย็น” พาณิชย์เรียกเก็บเอดีเหล็กแผ่นรีดเย็นจากเวียดนาม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ในการประชุมคณะกรรมการ ทตอ. เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) ที่มีจากเวียดนามเป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา 6.20 – 40.49% ของราคา ซี ไอ เอฟ และสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI/PPGL)จากเวียดนาม เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา 4.30 – 60.26% ของราคา ซี ไอ เอฟ พร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดออกไปอีก 2 เดือนของสินค้า ในสินค้า 2 รายการ คือ สินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้านำเข้าจากจีนและเกาหลี และ สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จากบราซิล อิหร่าน และ ตุรกี นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่างผลการทบทวนเอดีสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำฯ จากจีน พิกัด 7227.9000.090 เป็น 0% ของราคา ซี ไอ เอฟ ซึ่งหลังจากนี้จะจัดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาใช้มาตรการเอดี ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการไต่สวนอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก

 

ที่มาจากเว็บไซด์ : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489494582