ถึงคิว “เหล็กรีดเย็น” พาณิชย์เรียกเก็บเอดีเหล็กแผ่นรีดเย็นจากเวียดนาม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ในการประชุมคณะกรรมการ ทตอ. เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) ที่มีจากเวียดนามเป็นระยะเวลา 5 […]

Continue reading

สมอ. ประกาศมาตรฐานเหล็กฉบับใหม่

สมอ.เตรียมความพร้อมรองรับการประกาศให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อควบคุมเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ เริ่มบังคับใช้ 18 มิ.ย.นี้ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมประกาศมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน […]

Continue reading