คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 60 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายเหล็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักงานขาย และงานบริการ สามารถให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับลุกค้าได้ทุกรูปแบบ