เหล็กเส้น

เหล็กเส้น หรือ ที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า เหล็กเส้นก่อสร้าง  มีความสำคัญต่องานโครงสร้างเป็นอย่างมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1.เหล็กเส้นกลม หรือ  RB [Round Bar]

เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดเล็ก และขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารพาณิชย์
ถนน เสาในโครงสร้างขนาดกลาง หรือ โรงงาน เป็นต้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ
ตั้งแต่  RB6, RB9, RB10, RB12, RB15, RB19, RB25 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้คือ
SR24 ซึ่งมีความหมายว่า มีกำลังแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc [กก/ตร.ซม.]

ข้อพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเหล็กเส้นกลม

- ผิวของเหล็กต้องเรียบ เกลี้ยง ไม่มีลูกคลื่น ไม่มีรอยแตก และไม่เบี้ยว
- เมื่อดัดโค้งงอต้องไม่ปริแตก และหักง่าย
- เหล็กต้องไม่เป็นสนิมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก แต่ทั้งนี้เหล็กอาจสามารถเป็นสนิมได้บ้างบนผิว
  เหล็ก เนื่องจาก สภาวะอากาศก็เป็นได้
- เส้นผ่าศูนย์กลาง และน้ำหนักต้องถูกต้อง เช่น SR24 ขนาด 9 มม. เมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางต้อง
  ได้ 9 มม. และน้ำหนักต้องได้ 0.499 กก./1 เมตร และความยาวตามเส้นมาตรฐานต้องยาว 10
  เมตร เป็นต้น

2.เหล็กเส้นข้ออ้อย  หรือ DB [Deformed  Bar]

คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้งเหมาะกับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง อาทิเช่น
อาคารสูง ถนนคอนกรีต เขื่อน คอนโดมิเนียม เป็นต้น ผิวของเหล็กข้ออ้อยจะมีลักษณะ เป็น
ปล้องๆเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากยิ่งขึ้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ถึง
40 มิลลิเมตร ที่ขนาดความยาว 10 และ 12 เมตร  ชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อย มีอยู่ 3 ประเภท คือ SD30, SD40, SD50 ซึ่งมีความหมายว่า มีกำลังแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc [กก/ตร.ซม.] ตามลำดับ
โดยปัจจุบันงานก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมใช้เหล็กข้ออ้อยมากกว่าเหล็กเส้นกลม เหตุผลเพราะ
มีคุณภาพสูงกว่าทั้งแรงดึงและแรงยึดเกาะ ซึ่งสัดส่วนการใช้งาน SD50, SD40 ยังนิยม
มากว่า SD30 อีกด้วย

ข้อพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเหล็กเส้นกลม

- เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งเป็นระยะๆเท่ากัน โดยสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น รวมทั้ง บั้งที่อยู่ตรงข้ามกัน
  ต้องมีขนาดและรูปร่างที่เหมือนกัน

- ต้องมีผิวเรียบเกลี้ยง ยกเว้นบริเวณที่เป็นบั้ง และต้องไม่ปริ ไม่แตกร้าว ไม่เป็นสนิม

ตารางเหล็กเส้นกลม : ขนาดและน้ำหนักระบุ
[Nominal Size and Nominal Mass of Round Bars]

>> สามารถ คลิ๊ก ที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่ <<

เหล็กเส้นข้ออ้อย : ขนาดและน้ำหนักระบุ
[Nominal Size and Nominal Mass of Deformed Bars]

>> สามารถ คลิ๊ก ที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่ <<