000


บริษัท ศักดิ์ชัย สตีล จำกัด


ดำเนินการประกอบธุรกิจจำหน่ายเหล็กเส้นและวัสดุก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการเหล็กด้วยประสบการณ์และความสำเร็จมากกว่า 30 ปี นับแต่ก่อตั้งขึ้นในปี  1983 โดย นายศักดิ์ชัย ปัญญาวรคุณชัย เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเหล็กเส้นเป็นหลัก ณ สำนักงานแห่งแรกที่ถนนพระราม 3 หลังจากเปิดกิจการ บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน จึงเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง บริษัทฯจึงขยายกิจการเพื่อตอบรับกำลังซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในปี 1997 บริษัทฯ จึงได้เปิดกิจการอีกสาขา โดยสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ บนเนื้อที่กว่า 56 ไร่ บนถนนพระราม 2 ซอย 94 สำหรับจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีการเพิ่มสินค้าประเภทอื่น อาทิเช่น เหล็กรูปพรรณ และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศักดิ์ชัยสตีลมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดัง สโลแกนของบริษัท


“ซื่อสัตย์ จริงใจ บริการฉับไว ต้อง ศักดิ์ชัยสตีล”

Trade partners