จำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง จากโรงงานผลิตเหล็กรายใหญ่ในประเทศไทย